Informații privind programările online pentru depunerea documentelor fiscale privind radierea/luarea în evidenta a mijloacelor de transport persoane fizice și/sau juridice:

  • Programarea online permite rezervarea de către persoanele fizice și/sau juridice a intervalului de timp pentru prezentarea la ghișeu în vederea depunerii documentelor privind radierea/luarea in evidenta a mijloacelor de transport. Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.
  • Începând cu data implementării sistemului de programare online, depunerea documentelor privind radierea/luarea în evidenţă a mijloacelor de transport persoane fizice și/sau juridice se va face EXCLUSIV cu programare online.;
  • Radierea/luarea in evidenta a mijloacelor de transport persoane fizice și/sau juridice, inclusiv aplicarea ștampilei și semnăturii pe fișa de înmatriculare a mijloacelor de transport se va realiza pe loc, conform programărilor on-line.
  • Cu titlu de excepţie, persoanele fizice şi juridice (comercianţi auto) care solicită radierea/luarea în evidenţă a unui număr mai mare de 3 mijloace de transport vor depune documentele justificative necesare radierii/luării în evidenţă la Registratura Direcţiei Economice-Venituri, fara programare, termenul de soluţionare a acestor cereri fiind de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. Aceştia vor primi o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare și data înregistrării, precum și data prezentării pentru soluţionarea cererilor.
  • Fiecare interval este alocat unei singure persoane pentru un singur mijloc de transport. Excepție face vânzarea-cumpărarea mijloacelor de transport, situație în care rezervarea se face de către o persoană, dar la ghișeu se pot prezenta toate părțile implicate(vânzător şi cumpărător daca ambii au domiciliul pe raza municipiului Bistriţa).
  • Programarea este gratuită şi netransmisibilă.


 

Legendă
Liber
Ocupat